19 Ιουλίου 2024 18:28
ΝΕΑ

Υγειονομικό Πρωτόκολλο ΑΜΟΤΟΕ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, κατάρτισε το συγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο, που αφορά στην ασφαλή διεξαγωγή αγώνων μοτοσυκλέτας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια όλων μας, για την εξάλειψη της μετάδοσης του Covid 19.

Η ΑΜΟΤΟΕ , σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα παρακολουθεί συνεχώς τη δυναμική της επιδημίας και θα προσαρμόζει τα μέτρα στις νέες καταστάσεις εκδίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες οδηγίες.

Με δεδομένο ότι ο ίδιος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν αυξάνει το κίνδυνο μετάδοσης του Covid-19 δεδομένων των αποστάσεων και του εξοπλισμού των αγωνιζομένων (κράνος- γάντια), αλλά οι συναθροίσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις (πίστες),είναι αυτές που βοηθούν στην εξάπλωση, αποφασίσαμε και εφαρμόζουμε, σε συνάρτηση με τις ισχύουσες διατάξεις και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία των αθλητών μας και του προσωπικού που εργάζεται στους αθλητικούς χώρους, τα κάτωθι:

Πριν τους αγώνες:
– Η μετακίνηση των αθλητών-στελεχών-κριτών-υγειονομικών κλπ θα γίνεται σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ που αφορά στις μετακινήσεις. (θα τα βρείτε στο www.amotoe.gr και www.gga.gov.gr).
– Η διανυκτέρευση όλων των παραπάνω θα γίνεται σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ που αφορά στην διαμονή σε ξενοδοχεία-καταλύματα και θα τα βρείτε στο www.gga.gov.gr.
– Οι αθλητές θα πρέπει να εκτυπώσουν την δήλωση ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, με αυτήν θα επισκεφτούν τον γιατρό τους, οποίος θα την συντάξει, θα την αρχειοθετήσει και θα χορηγήσει βεβαίωση ότι δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα του Covid 19, το αργότερο 3 μέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για το τεχνικό προσωπικό, κριτές, στελέχη κλπ. Οι βεβαιώσεις θα φυλάσσονται στον φάκελο του αγώνα ώστε όταν ζητηθούν να είναι διαθέσιμες. Τα φύλλα ιατρικού ιστορικού μπορείτε να τα εκτυπώσετε τόσο από την ιστοσελίδα της ΑΜΟΤΟΕ, όσο και από την ιστοσελίδα της ΓΓΑ. Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει όποιος δεν προσκομίσει την συγκεκριμένη βεβαίωση.

Αναφορικά με τους αγωνιστικούς χώρους:
– Οι αγώνες διοργανώνονται σε αδειοδοτημένους αγωνιστικούς χώρους, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΑΜΟΤΟΕ, της ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ, τα οποία είναι αναρτημένα στις επίσημες ιστοσελίδες της ΑΜΟΤΟΕ και της ΓΓΑ.

– Η προσέλευση/αποχώρηση προς/από τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα γίνεται από μία μόνο είσοδο/έξοδο, η οποία θα ελέγχεται από το προσωπικό φύλαξης εγκαταστάσεων, η επιφορτισμένα από την οργάνωση άτομα για τον σκοπό αυτό.

– Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου και εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα υπογράφεται από όλους τους εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οποιονδήποτε αρνείται την διαδικασία.

– Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα συμπτώματα που αναφέροντα στο έντυπο εισερχομένων – εξερχομένων. Ο κατάλογος θα αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου της εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση. Αντίγραφό του θα αποστέλλετα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κάθε μέρας, (χρονομετρημένα-αγώνας) στο email secretary@amotoe.gr.
Συνίσταται, όπου είναι εφικτό, να πραγματοποιείται θερμομέτρηση σε όσους εισέρχονται στην εγκατάσταση, με απαγόρευση της εισόδου σε όσους έχουν σε τρεις μετρήσεις θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37οC. Σε ύποπτο κρούσμα COVID-19, του συστήνεται η επιστροφή στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον ιατρό του.

– Οι αθλητές θα κατευθύνονται σε ανοικτό χώρο με την χρήση τέντας, η θα χρησιμοποιούν τους χώρους της εγκατάστασης όπου αυτοί υπάρχουν και επιτρέπεται.Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 2 τεντών θα είναι 2 μέτρα.

– Σε περίπτωση που υπάρχουν σταθερά η κινητά συνεργεία για την αλλαγή ελαστικών, επιβάλλεται να τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες (μάσκα-γάντια-αποστάσεις 2 μέτρων-απολυμαντικά) από όλους τους εμπλεκόμενους.

– Ανώτατο επιτρεπτό όριο παρευρισκομένων είναι αυτό που προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΟΔΥ. (1 άτομο ανά 12 τ.μ για τα πρώτα 600τ.μ και 1 άτομο ανά 20 τ.μ για τα άνω των 600 τ.μ.) Όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο, ανεξαιρέτως φορούν μάσκα και γάντια.

– Θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (ή gel) 70% σε εμφανή σημεία και στους χώρους των αγώνων. Οι τουαλέτες συνιστάται να αποφεύγονται, ενώ οι νιπτήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι πάντα με υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μίας χρήσης. Η χρήση χάρτινων ή
πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή, όπως και η διαθεσιμότητα διαλύματος χλωρίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (οικιακή χλωρίνη σε αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%). Σε περίπτωση που γίνεται χρήση τουαλετών, επιβάλλεται να απολυμαίνονται πολύ συχνά. Ο οργανωτής θα φροντίσει να υπάρχουν ειδικοί χώροι απόρριψης χρησιμοποιημένων μασκών, σε εμφανή σημεία.

– Ένας χώρος (π.χ. ένα δωμάτιο αποδυτηρίων) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν χρειαστεί, προκειμένου να απομονωθεί προσωρινά κάποιο άτομο με συμπτωματολογία COVID-19. Συστήνεται η απομάκρυνση του από την εγκατάσταση, η απομόνωση στο σπίτι του και η επικοινωνία με την Ομοσπονδία και τον προσωπικό γιατρό του, ενώ ο ΕΟΔΥ ειδοποιείται σε κάθε περίπτωση ύποπτου κρούσματος και αυτός αναλαμβάνει την ιχνηλάτηση και την παροχή οδηγιών.

Μετά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση κατά την έναρξη των διαδικασιών:
– Δεν επιτρέπονται θεατές. Αναφορικά με δημοσιογράφους, κάμεραμαν, φωτογράφους κλπ, προκειμένου να εισέλθουν στην εγκατάσταση που διεξάγονται οι αγώνες, απαιτείται πρότερη διαπίστευση από την ΑΜΟΤΟΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στέλνοντας email στο secretary@amotoe.gr.
Μη διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι κλπ, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στον χώρο.

– Η διαδικασία του τεχνικού και διοικητικού ελέγχου, θα γίνεται αυστηρά, ανά κατηγορία. Όλοι ανεξαιρέτως φορούν μάσκα, υπάρχουν αντισηπτικά διαλύματα σε εμφανή σημεία και καθ’ όλη την διάρκεια της κάθε διαδικασίας, τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων. Οι οργανωτές φροντίζουν για την σηματοδότηση της σχετικής απόστασης.

– Σε κανένα αγώνισμα, δεν θα γίνεται ενημέρωση αθλητών. Το κείμενο της ενημέρωσης θα είναι σε έντυπη μορφή στον χώρο που θα διεξάγεται ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος. Συνιστάται και η ανάγνωσή του από μικροφώνου. Τα αποτελέσματα των αγώνων θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, -σε ειδική θήκη- όπου οι ενδιαφερόμενοι αθλητές – τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων- μπορούν να παραλάβουν.

– Για την αποφυγή συνωστισμού ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν τελετές απονομών. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν τα μετάλλια και τα διπλώματα τους, ανά αγώνισμα, ανέπαφα, από ειδικά διαμορφωμένο χώρο τηρώντας τις αποστάσεις των 2 μέτρων και φορώντας μάσκα.

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΤΗΣΕΩΝ. (εξαιρούνται οι αθλητές κατά την διάρκεια του αγώνα.

– Η υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής καθώς και της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία των αγώνων, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας για την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας.

Ελπίζουμε στην συνεργασία όλων, με σκοπό την ασφαλή επανεκκίνηση του αθλήματός μας.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Κατεβάστε το αρχείο [310.35 KB]

Μοιραστείτε το άρθρο