19 Ιουλίου 2024 17:52
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2020

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2020, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας µοτοσυκλετών, αποτελούµενο από 6 αγώνες σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Ημερομηνία Τόπος Σωματείο
21-22 Μαρτίου Σέρρες BMU Βαλκανικό
26 Απριλίου Τρίπολη ΑΜΟ Σπάρτης
31 Μαϊου Μέγαρα ΛΕΜΜ
13 Σεπτεμβρίου Μέγαρα ΛΕΜΜ
1 Νοεμβρίου Τρίπολη ΑΜΟ Σπάρτης


Για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ταχύτητας 2020 προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών/αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

SUPERBIKES: Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Superbike (3-4/κύλινδρες έως 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες έως 1200 κ.ε.), με ελευθερία σε βελτιώσεις. 

Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. 

Αθλητές 18 ετών και άνω – λευκό φόντο φόντα, μαύροι αριθµοί.


Supersport: Πρωτάθλημα με μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες έως 600κ.ε., 3/κύλινδρες έως 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.), αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί.


Racing: Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες δίχρονες μέχρι 2 κυλίνδρους, μέχρι 250 κε, και τετράχρονες μέχρι δύο κυλίνδρους και μέχρι 550 κε, ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισµό RACING, αθλητές 14 ετών και άνω, 15 ετών για μοτ/τες διχρονες, δικύλινδρες πάνω από 247 κε. Πράσινα φόντα, λευκοί αριθµοί.


Supersport 300: Κύπελλο για αθλητές 14 ετών και πάνω.

Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους κανονισμούς Supersport 300. Eλαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου.

Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.


Νέων: Πρωτάθλημα για αθλητές 13-20 ετών.

Για τις αθλήτριες το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά 5 έτη (13-25 ετών).

Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους κανονισμούς Supersport 300. Eλαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου.

Μετά από πρόταση της Ε.Τ, η κατηγορία των ΝΕΩΝ ΔΕΝ θα συμμετάσχει στον 1ο αγώνα για το ΠΠΤΜ 2020 που θα διεξαχθεί μαζί με το Βαλκανικό.

Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.


Οpen: ΚΥΠΕΛΛΟ, με μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, supersport & stocksport (καθώς και µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.εκ) οποιασδήποτε χρονιάς και με ελευθερία βελτιώσεων στο πλαίσιο η και στον κινητήρα, ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Αθλητές 16 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 675κ.ε. και 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε., 4Τ και αθλητές 18 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 1450 κε – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγµένου βαθµολογικά σε αγώνισμα (μοτοσυκλέτας) κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες).

Στην κατηγορία OPEN έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν αθλητές που δεν έχουν συμμετάσχει σε ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΗ κατηγορία (Superbike, Supersport, Racing) από το 2012 μέχρι σήμερα.

Ο αθλητής που κατά τις χρονομετρημένες δοκιμές της ΟΡΕΝ, επιτύχει χρόνο ίσο, η, μικρότερο του 107% του καλύτερου χρόνου του πρώτου αθλητή στην κατάταξη των αντίστοιχων χρονομετρημένων δοκιμών των κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE, ανάλογα με την κατηγορία της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του χρόνου του, έχει δικαίωμα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) να συμμετάσχει στον αγώνα της αντίστοιχης κατηγορίας (SS, SBK), με θέση στην εκκίνηση, ανάλογη με τη σειρά χρόνων της αντίστοιχης κατηγορίας.

Στις κατηγορίες Supersport και Superbike µπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία σε αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλετών, η έχουν καταταχθεί στις 3 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος σε άλλο άθλημα μοτοσυκλέτας κλειστής κυκλικής διαδρομής (Moto-cross, Super-Motard).

O καλύτερος της τελικής κατάταξης του αγώνα, πρωτοεμφανιζόμενος σε πρωταθληματική κατηγορία αθλητής, θα βραβεύεται με το ΕΠΑΘΛΟ ROOKIE του αγώνα. (Να μην έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε Πρωταθληματική κατηγορία ακόμα και αν έχει προέλθει από το φίλτρο του 107% της ΟΡΕΝ)

Οι κατηγορίες RACING και SUPERSPORT 300 θα διαγωνίζονται μαζί, με ξεχωριστές βαθμολογίες και αθλοθέτηση. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγαλύτερος από τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας της πίστας, τότε οι κατηγορίες αυτές θα διαχωριστούν.

Ο μέγιστος χρόνος που ορίζεται σαν προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα, πρέπει να είναι ο καλύτερος επιτευχθείς χρόνος, επαυξημένος κατά 10% για τις κατηγορίες Supersport και Superbikes και κατά 20% για τις υπόλοιπες κατηγορίες (OPEN, Racing, Supersport 300, ΝΕΟΙ). Σε ειδικές περιπτώσεις και με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση των Aγωνοδικών, τα παραπάνω όρια μπορεί να αυξηθούν. Για την περίπτωση της κατηγορίας ΟΡΕΝ και στην περίπτωση που οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών είναι σημαντικά διαφοροποιημένες (πχ.στεγνό-βρεγμένο) σε κάθε κατηγορία και μετά από αιτιολογημένη απόφαση των Αγωνοδικών, η επιλογή των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα γίνεται αναλογικά από τους αθλητές που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους από κάθε κατηγορία χωριστά.

Οι οδηγοί των πρωταθληματικών κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE που δεν επιτυγχάνουν, κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών, χρόνο εντός φίλτρων μεταφέρονται στη κατηγορία Open, εφόσον πληρούν τους κανονισμούς της Open.

Οι ΑΠΟΝΟΜΕΣ θα γίνονται ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ, οι βραβευόμενοι αθλητές θα παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ντυμένοι με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ περιβολή.

Σέ όλες τις κατηγορίες, βραβεύονται με κύπελλα οι 1ος-2ος-3ος και με μετάλλια οι 4ος-5ος-6ος.

Για το έτος 2020, το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 150 €. Η συµµετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 40€. Για την κατηγορία ΝΕΩΝ το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 80 ευρώ.

Το παράβολο του 2πλού αγώνα ορίζεται στα 220€.

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Απαγορεύονται οι δοκιµές µε οποιαδήποτε µοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 11 µέρες πριν την Παρασκευή της εβδοµάδας τέλεσης του αγώνα. (Σε περίπτωση 2πλού αγώνα μέχρι πριν την Πέμπτη).

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Ο αριθµός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στους αγώνες, είναι ∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ (για χρονοµετρηµένες δοκιµές και αγώνα) – εξαιρούνται τα RACING. Στους διπλούς αγώνες ο αριθμός των ελαστικών θα είναι ΤΡΙΑ ΖΕΥΓΗ. ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση που ο αγώνας ανακηρυχτεί από τον Αλυτάρχη ‘’βρόχινος’’, ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Επιτρέπονται επιπλέον ζευγάρια βρόχινων ελαστικών, αντικατάσταση καινούργιων ελαστικών µε βρόχινα καθώς και κοπή αυλακώσεων σε κάθε τύπο ελαστικών (slicks & µε έγκριση τύπου).

Οι αθλητές µπορούν να συµµετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιµοποιήσει µόνο µια µοτοσυκλέτα σε δοκιµές/αγώνα ανά κατηγορία (εξαιρούνται τα RACING).

Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ και έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν την κάρτα υγείας αθλητή θεωρημένη. Χωρίς την επίδειξη της, ο αθλητής δεν δύναται να συμμετάσχει στον αγώνα, ακόμα και αν είναι δηλωμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα με την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

Θέση:

25β 10β 11η
20β 12η
16β 13η
13β 14η
11β 10η 15η

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. 

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.


Σχετικά με τα ηλικιακά όρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ

ΑΠΟ 13 ετών εννοείται ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 13 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα ΜΕΧΡΙ 20 ετών (συμπληρωμένα).

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Από 14 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 14 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 15 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 16 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 18 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή με αναγνωρισμένη αγωνιστική εμπειρία – με απόφαση/έγκριση του ΔΣ της ΑΜΟΤΟΕ.

Μοιραστείτε το άρθρο